A Warhammer 40000 világának történelme 3. rész – A Birodalom Kora

A Császár felemelkedése

A Viszály Korában hipertérbeli viharok szakították el ez emberlakta világokat egymástól, és széthúzást, káoszt szültek az egész Galaxisban. A viharok elültével egy új, hatalmas vezér jelent meg, ki magát Császárnak hívatta. Első lépésként meghódította a Földet, aztán szövetségre lépett a Mars tech-papjaival, és arra készült, hogy genetikusan módosított űrgárdista harcosaival újra egyesíti az emberiséget.

A Nagy Keresztes Hadjárat (M31)

A Nagy Keresztes Hdajárat 200 évig tartott, és számtalan elveszettnek hitt rendszert szerzett vissza az emberiség számára. A Császár Haditanácsa és a primarchák vezetésével hatalmas felderítő flották indultak útnak, és az űrgárdista légiókkal, valamint a Birodalmi Sereg hadtesteivel fedélzetükön mindenütt visszaszorították az idegen elnyomóket és a káosszal fertőzött hordákat, melyek a Viszály Korában kaptak erőre.

A Horus Eretnekség (M31)

A Nagy Keresztes Hadjárat a Horus Eretnekséggel ért véget. Horus, a primarchák legnagyobbika, a Császár legkedvesebb gyermeke a Káosz erőinek befolyása alá került, és a saját kezébe akarta venni az Impérium feletti hatalmat. Ügyes mesterkedéseivel a haderő harmadát (köztük az űrgárdista légiók felét) maga mellé állította, és a Föld ellen indult. A végső csatában elbukott ugyan, de a Császár is halálos sérülést szenvedett, frissen alapított birodalmában pedig még évekig polgárháború zajlott.

Az Újjászületés Kora (M31 – M32)

Az Újjászületés Korában a Birodalom lassan-lassan magához tért a Horus Eretnekség okozta zűrzavarból és pusztításból. Horus halála után mégtöbb évtizedig eltartott, hogy a lojalista haderő levadássza vagy elűzze az áruló csapatokat. A Káosz követői végül az Iszonyat Szemében találtak menedéket. Azok az idegen lények, kiket a Nagy Keresztes Hadjárat visszaszorított, újra megjelentek az emberlakta rendszerekben.

Hogy megakadályozzanak egy újabb, ilyen nagy léptékű felkelést, és egy ember kezében még egyszer ekkora hatalom koncentrálódhasson, számos reformot vezettek be. A Birodalmi Seregből Birodalmi Gárda lett, és függetlennítették a Flottától. A lojalista űrgárdista légiókat a Codex Astartes szerint szervezték újjá, a Roboute Guilliman által felállított rendszer szerint.

A Birodalom újjászervezése

Ezt az időszakot a Birodalom aranykorának is nevezik. Ekkorra az Adeptus Terra a hatalma alá vonta a legfontosabb rendszereket, és jócskán kitolta a határokat. A Káosz erőit és az idegen lények hordáit újra kiűzték az emberlakta galaxisból Az Asztropata Kórusok és az újonnan meghódított bolygókon talált értékes STC-k végre jólétet és stabilitást hoztak.

A Nova-Terra Interregnum (M35)

Ezt az időszakot a Két Birodalom korának is nevezik, és 9 évszázadig tartott. Nova Terra vezető Tanácsa úgy döntött, hogy nem ismeri el Terra Legfőbb Urainak fennhatóságát, és átvette a hatalmat a Segmentum Pacificus felett.

A 975.M35-ik évben, a Lelkek Megtisztulása alkalmával az Eklézsia megpróbálta vallási alapon egyesíteni az Impériumot. Ennek során milliárdok halálát követelő vallási háborúk robbantak ki, melyek megdöntötték Nova Terra hatalmát.

Az Eretnekség Kora (M36)

Az Eretnekség Korát a Vér Uralmának is nevezik, mert ez volt az az időszak, amikor az Administratumot és az Eklézsiát is az őrült Goge Vandire vezette, ki hét évszázados polgárháborúba taszította az Impériumot. Mire az Adepta Sororitas vezetője véget vetett rémuralmának és életének, már az emberlakta Galaxis nagy részében vallási háborúk dúltak, és több űrgárdista rendház is a Föld felé tartott, hogy ostrom alá vonja.

A Megváltás kora (M37)

Ez a korszak a Terra Főurainak verdiktjével veszi kezdetét, minek hatására világok ezrein lángolnak fel a máglyák, melyen az eretnekek égnek. A Birodalmi Kultusz hatalma sosem látott mértékben megerősödik, és akik akár csak megkérdőjelezik az Eklézsia szavát, vérrel és könnyekkel fizetnek. Keresztes hadjáratok tucatjai indulnak útnak, hogy visszaszerezzék a korábban elvesztett bolygókat. Szent Basillus 30 űrgárdista rendházat marasztal el hitbéli hiányosságok miatt, ezek útnak is indulnak az Iszonyat Szemébe, hogy megtisztítsák azokat a bolygókat, melyeket Slaanesh születésekor szippantott magába a hipertér.

Az időszak végére világok ezrei maradnak hathatós védelem nélkül, mert a Birodalmi Gárda és az űrgárdisták seregei újabb és újabb keresztes hadjáratokra indulnak.

A Hanyatlás (M38)

Miután a Birodalom erőforrásai teljesen kimerülnek a vallási háborúkban, az orkok és a káosz erői egész rendszereket foglalnak vagy pusztítanak el. Ezzel párhuzamosan egyre több és több űrgárdista rendház kapja meg rendszerek felügyeletét, hogy a rend fennmaradhasson.

A Végidők (750.M41-től)

A 41. évezred vége a Birodalom hanyatlásával is együtt jár. Az emberlakta Galaxis egyre ellenségesebb hellyé válik, és megkezdődik a Birodalom szétesése. Az Astronomican fénye halványulni kezd, az Arany Trónuson pedig, melyek a Császár már tíz évezrede ül, a tech-papok javíthatatlan hibákat találnak.

WordPress Themes